Adress

Grans Gårds Väg 15, Bålsta, Sweden, 74692

Allmänna frågor: info@balstaalpin.se

Skidskola/skidträning: skidskola@balstaalpin.se

Ekonomi/medlemsavgifter: kassor@balstaalpin.se

Bankgiro: 875-6074

Organisationsnummer: 817001-3794