Din hjälp är mycket värdefull!

Eftersom vi är en ideell förening är all hjälp från föräldrar och medlemmar värdefull, som medlem måste man hjälpa till med tex bemanning av kiosk, lift och våra arbetsdagar.

Bemanningschema för kafé och lift hittar du under fliken Bemanning.