Medlemskap och avgifter säsong 2023/2024

Bankgiro:  875-6074

Rutiner vid betalning av medlemskap, skidskola eller skidträning

  • Märk din betalning med vem och vad betalningen avser.
  • Skicka sedan ett epostmeddelande till ”kassor@balstaalpin.se” med information att betalningen har skett.
  • Klicka på länken ”bli medlem” till vänster och fyll i dina uppgifter där.

Avgifter för medlemmar

Med skidskola gäller följande priser: 

Som medlemmar hjälps vi åt! vid minst två tillfällen/aktiv medlem skall man hjälpa till med bemanning av backen under säsong.

Skidskola, medlemskap och säsongskipass, barn från 8 år   1 500 kr/deltagare
Skidskola, medlemskap och säsongskipass, barn under 8 år900 kr/deltagare
Familjemedlemskap, familjeskipass och skidskola för familjens barn och ungdomar3 000 kr/familj
Utan skidskola gäller följande priser:

Som medlemmar hjälps vi åt! vid minst två tillfällen/aktiv medlem skall man hjälpa till med bemanning av backen under säsong. Även ungdomar kan hjälpa till!

Medlemskap för stödjande medlem150 kr
Familjemedlemskap Stödjande600 kr
Säsongskipass för enskild medlem inkl medlemsskap1300 kr
Säsongskipass för familj inkl. medlemskap2 500 kr/familj 
Supporteravgift – valfritt belopp, men minsta belopp 100 kr