• Var uppmärksam – visa hänsyn
 • Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.
 • Anpassa farten och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.
 • Välj rätt åkriktning!
 • Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig.
 • Kör om med marginal!
 • Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.
 • Starta försiktigt!
 • Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du startar åkningen
 • Stanna bara där du syns!
 • Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig.
 • Kör du omkull – lämna nedfarten fri snarast.
 • Klättra upp vid sidan av nedfarten – särskilt vid dålig sikt.
 • Respektera skyltar!
 • Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel. Följ dem!
 • Hjälp till!
 • Du måste hjälpa till vid olycksfall.
 • Uppge namn och adress!
 • Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.